Extern vertrouwenspersoon

Je staat er niet alleen voor. Als je je op het werk niet meer veilig voelt, door de manier van omgaan met elkaar of de wijze van leidinggeven, is het goed om het van je af te praten. Hoe anderen met je omgaan kan een groot effect hebben op je welzijn, de samenwerking, op je gezondheid en op je productiviteit. Ik geef je ruimte voor je verhaal en je emotie. Ik luister naar je.

Ongewenst gedrag

In vertrouwen kun je met me praten over ongewenste omgangsvormen of over integriteitsvraagstukken. Ongewenste omgangsvormen zijn bijvoorbeeld pesten, intimidatie door een collega of leidinggevende, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie of geweld. Integriteitsvraagstukken gaan over vermeende misstanden op het werk. Dat kan uiteenlopen van groot tot klein, van fraude tot het weghalen van kopieerpapier.

Voor medewerkers van…

Ik ben er voor medewerkers en vrijwilligers van de volgende organisaties:
–  Stichting MEE Zuid-Limburg
–  Woningstichting Maasvallei
–  Tobas Jeugdhulp
–  Discovery Museum Kerkrade
–  Coöperatie Limburgse Zorgboeren
–  Pelgrimsoord Klooster Wittem
–  Scholengemeenschap Sophianum
–  Stichting Leergeld Parkstad

Ik ben de cliëntenvertrouwenspersoon voor:
–  Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Ik ben ook vertrouwenspersoon voor de leerlingen van:
– scholengemeenschap Sophianum

Voor de Stichting Mens achter de patiënt (MAP) ben ik lid van de klachtencommissie.

Wil je als medewerker meer weten? Klik hier

Is jouw organisatie op zoek naar een vertrouwenspersoon? Klik hier