Werkgevers

Goed werkgeverschap betekent dat medewerkers hun werk in een veilige omgeving moeten kunnen uitvoeren. Als een medewerker ongewenst gedrag ervaart, gaat de effectiviteit en productiviteit achteruit. Of erger nog: iemand gaat zich voor korte of langere tijd ziek melden. Snel met iemand in gesprek kunnen gaan over wat de medewerker is overkomen, bespaart de medewerker en de organisatie een hoop leed. Een derde van het ziekteverzuim is gerelateerd aan Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

Deskundig en ervaren

Je kunt bij Jorie Luistert terecht als je een extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen/integriteit nodig hebt voor jouw medewerkers. Sinds 2015 werk ik  als extern vertrouwenspersoon voor diverse organisaties. Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en lid van de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen. In een intervisiegroep bespreken we zes keer per jaar casuïstiek en jaarlijks vinden nascholingen plaats.

Samen met…
Sinds 2015 werk ik samen met een collega extern vertrouwenspersoon. Wij vervangen elkaar in geval van afwezigheid. Ook staan wij elkaar bij met raad en daad. Sommige situaties zijn zo complex dat een sparringpartner meer dan welkom is. Daarnaast vullen wij elkaar voor grotere opdrachten (lees: grotere organisaties) goed aan door ons samen, als team, in te laten zetten als externe vertrouwenspersonen.

Terug