Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ben ik er voor alle medewerkers die knelpunten ervaren in het werk of die hun werk niet goed kunnen doen door omstandigheden in de priv├ęsituatie.
Denk aan problemen door verstoorde arbeidsverhoudingen, veranderingen op het werk, ervaren van te veel werkstress, ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen.
Tijdig in gesprek met de bedrijfsmaatschappelijk werker leidt tot snellere oplossingen. Langdurig verzuim voorkom je daarmee.

Ook voor jouw organisatie

Het kan zijn dat ik op vaste momenten in jouw organisatie aanwezig ben of dat ik op afroep een afspraak met de medewerker maak.
Wil je weten wat ik kan betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met me op via info@jorieluistert.nl

Schakel mij in als bedrijfsmaatschappelijk werker

* als er sprake is van stress of onzekerheid bij medewerkers;
* als er persoonlijke problemen zijn of;
* als een medewerker een traumatische ervaring heeft opgedaan.

Trajecten bij bedrijfsmaatschappelijk werk zijn vertrouwelijk.

Hoe werkt het?

Op eigen initiatief of op basis van doorverwijzing van leidinggevende, HR of bedrijfsarts plannen we eerst een intake.
Ik luister naar wat er aan de hand is. Welk probleem staat bovenaan en wat is of wordt het doel van de medewerker.
Ik geef psycho-educatie, zodat voor de medewerker orde in de chaos van gedachten en gevoelens komt en de situatie overzichtelijker wordt.
Ik maak een inschatting voor het aantal gesprekken dat nodig is na de intake.
Meestal zijn 2 of 3 gesprekken voldoende en kan de medewerker weer vooruit. Soms zijn er meer gesprekken nodig.

Goed om te weten

 

Ik ben lid van de BPSW (lidnr 631062).
Ik onderschrijf de beroepscode voor professionals in sociaal werk.

Ik ben verbonden aan BMW voor elkaar.